PPC kampane

Platené reklamné
kampane vo vyhľadávaní
a na sociálnych sieťach

PPC kampane predstavujú možnosť presného zacielenia na potenciálnych zákazníkov v online svete a to prostredníctvom zacielenia na určité kľúčové slová alebo socio-demografické parametre. Ich využitie v internetovej reklame je široké od budovania značky cez vytvorenie záujmu o váš produkt až po priamy predaj koncovým zákazníkom.

V porovnaním s inými marketingovými nástrojmi ponúkajú marketingovým špecialistom množstvo dát, na základe ktorých dokážu PPC kampane optimalizovať a efektívne pracovať s rozpočtom. Veľkou výhodou PPC kampaní je aj rýchlosť spustenia. Prakticky v priebehu niekoľkých hodín až dní dokážeme vytvoriť kampane na tisícky produktov či služieb. Nie sme obmedzení hranicami, teda kampaň vám spustíme na Slovensku alebo v zahraničí.

ČÍSLA NAŠICH PPC KLIENTOV V ROKU 2023

0,11€

Priemerná cena za kliknutie v Google Ads vyhľadávacej sieti na Slovenskom trhu

18,32%

Priemerná miera prekliku vo vyhľadávacích kampaniach

1814,36€

Priemerná mesačná investícia do PPC reklám na 1 klienta

9,13%

Priemerné PNO (Podiel Nákladov na Obrate)

Ako prebieha spolupráca
pri správe PPC kampaní

Rozhodujúci je počiatočný stav vašich PPC kampaní. Prvým krokom je definovanie správnych PPC reklamných systémov, a to najmä vzhľadom na vašu cieľovú skupinu, očakávané ciele a rozpočet. Následne zanalyzujeme stav webovej stránky a aktívnych marketingových kanálov. Dôraz kladieme na prípravu pristávacích stránok, kam chceme používateľov z online platforiem dostať s cieľom čo najvyššej možnej konverzie. Pokiaľ ste PPC kampane ešte spustené nemali, kompletne za vás vybavíme založenie všetkých vybraných reklamných účtov (Google Ads, Facebook Ads, Sklik, Bing Ads, LinkedIn Ads, Apple Serach ads prípadne ďalších).

Pripravíme vám štruktúry reklamných účtov, reklamné inzeráty, detailnú definíciu cieľovej skupiny alebo kľúčových slov vzhľadom na možnosti konkrétneho reklamného systému. Tieto návrhy vám zašleme na schválenie a pripomienkovanie. Po odsúhlasení ich nastavíme v reklamných systémoch. Skontrolujeme analytické nástroje pre správne vyhodnocovanie PPC kampaní a navrhneme úpravy, prípadne vás upozorníme na kritické miesta. Po spustení PPC kampaní pravidelne sledujeme ich výkonnosť a na základe dostupných dát z PPC systémov a analytických nástrojov tieto reklamy optimalizujeme s cieľom dosiahnutia najlepších možných výsledkov.

Komplexná správa
PPC kampaní môže obsahovať

Definovanie reklamných systémov

Každá spoločnosť má pre svoje produkty alebo služby špecifickú cieľovú skupinu, respektíve niekoľko cieľových skupín. Po ich analýze navrhneme reklamné systémy, v ktorých dokážeme týchto ľudí zacieliť práve v momente, keď budú pripravení na nákup, alebo budú hľadať vaše riešenia.

Analýza konkurenčných PPC kampaní

Vaša konkurencia nikdy nespí a delí vás od nej len jediné kliknutie. Preto je vhodné prispôsobiť nastavenie PPC kampaní aktivitám konkurencie a reagovať na ich zámery a spustené kampane. Vďaka tomu nebudete zbytočne páliť peniaze na miestach, kde je vaša konkurencia príliš silná, ale predbehneme ju tam, kde robí chyby.

Nastavenie analytických nástrojov

Pre správnu optimalizáciu akýchkoľvek marketingových kanálov je kľúčové správne zbieranie dát. Najčastejšie prichádzame do styku s analytickým nástrojom Google Analytics, na ktorý majú certifikáciu Analytics Qualified Individual všetci naši špecialisti. Ten sa používa v kombinácii s nástrojom Google Tag Manager, vďaka ktorému dokážeme nastaviť správne meranie všetkých dôležitých konverzií. Pravidelne prichádzame aj do styku s kvalitatívnym zbieraním dát pomocou nástrojov HotJar alebo Smartlook.

Analýza kľúčových slov alebo nastavenie sociodemografických parametrov cieľového publika

Každý reklamný systém má vlastný špecifický spôsob cielenia PPC reklamných kampaní. Dostupné možnosti môžu byť odlišné od vlastnej definície cieľového publika. Našou prácou je nájsť ideálny prienik medzi týmito 2 možnosťami a vylúčiť znaky irelevantných používateľov, ktorí by mohli mať prienik s vašou cieľovou skupinou.

Konzultácie k strategickému smerovaniu ostatných marketingových kanálov

PPC kampane fungujú najlepšie, ak zapadajú do celého marketingového plánu spoločnosti. Radi vám preto poradíme, ako optimalizovať investície do celého spektra online marketingových kanálov v súlade s dodržaním nastavenej stratégie a očakávaných cieľov.

Optimalizácia PPC kampaní

Po spustení PPC kampaní začnú reklamné aj analytické systémy generovať množstvo užitočných dát. Tieto dáta naši PPC špecialisti analyzujú a následne navrhujú zmeny pre dosiahnutie lepších výsledkov. Tieto zmeny sa môžu týkať nastavenia cielenia reklám, optimalizácie rozpočtov, úpravy textových a grafických inzerátov alebo úprav pristávacích stránok.

Návrh textových a grafických reklamných inzerátov

Atraktívna reklama zvyšuje pravdepodobnosť, že zaujmete používateľa a následne sa preklikne na váš web. Relevantná reklama zabezpečí, že sa k vám prekliknú používatelia s potenciálom konverzie na zákazníka. Našou prácou je vytvoriť textový alebo grafický reklamný inzerát, ktorý bude spĺňať obe tieto podmienky.

Na začiatku spolupráce budeme potrebovať:

01

Webovú stránku na ktorú chcete posielať zákazníkov z PPC reklám.

02

Osobné alebo online stretnutie, na ktorom nám prezradíte vaše očakávania, ciele a potreby.

03

Udelenie prístupu do reklamných systémov a analytických nástrojov.

04

Kontakt na zodpovednú osobu vo vašej spoločnosti.

Miroslava Píšová - Group Marketing Executive
DNA ERA: Michaela Šišková - CEO a Forbes 30 pod 30
Learn2Code.sk: Marian Kristel - CEO
Jovitep: Filip Jovanovič - majiteľ
Bionutrian: Regina Kostolná - majiteľka
Reflectfest.com: Dušan Dufek - CEO
Fera24.cz: Martin Olšar - majiteľ

Miroslava Píšová - Group Marketing Executive

"Agentúra Glidy nám pomohla s optimalizáciou niekoľkých našich webov a naďalej túto spoluprácu rozvíjame naprieč viacerými trhmi. Stretli sme sa s profesionálnym prístupom, pri ktorom nám je detailne vysvetlený problém a následne prediskutované riešenie. Zapracovanie vždy prebehlo načas a v 100% kvalite."

DNA ERA: Michaela Šišková - CEO a Forbes 30 pod 30

"Som veľmi rada, že sme sa pred viac ako dvoma rokmi rozhodli pre spoluprácu so spoločnosťou Glidy. Vďaka ich proaktívnemu prístupu a chuti riešiť nové výzvy sa nám spoločne darí nastavovať správne a úspešné kampane. Oceňujem, že sú nám často k dispozícii aj vo večerných hodinách."

Learn2Code.sk: Marian Kristel - CEO

"Naša spolupráca bola zameraná na SEO optimalizáciu, ktorá sa nám z dlhodobého hľadiska vyplatila, preto môžeme služby len odporúčať."

Jovitep: Filip Jovanovič - majiteľ

"S glidy spolupracujeme približne 2 roky a môžem len odporúčať. My sme využili konkrétne tvorbu webu, SEO a nastavenie Google Ads.Tím vždy rýchlo komunikuje, majú ľudský prístup, vysvetlia, poradia aj nad rámec služieb, majú priehľadné a transparentné mesačné reporty, za nás veľká spokojnosť."

Bionutrian: Regina Kostolná - majiteľka

"So spoločnosťou Glidy spolupracujem už roky. Vždy sa stretnem s poctivou prácou, otvorenosťou pre nové nápady, flexibilitou, s vysokou prefesionalitou a ústretovým prístupom. Na základe tejto skúsenosti môžem ďalej len odporúčať."

Reflectfest.com: Dušan Dufek - CEO

"Veľmi dobrá spolupráca, hodnotím veľmi pozitívne. Cením si hlavne snahu prichádzať s novými riešeniami."

Fera24.cz: Martin Olšar - majiteľ

"Ukázkový přístup agentury. Snaha o nalezení řešení pro potřeby eshopu"

Najčastejšie kladené otázky

Skratka PPC vychádza z anglických slov Pay Per Click. V preklade teda platba za kliknutie. Táto skratka definuje fungovanie tohto marketingového kanála, i keď v niektorých prípadoch si reklamné systémy účtujú poplatky za 1000 zobrazení. Na Slovensku a v Českej republike sa najčastejšie používajú reklamné systémy:

Google Ads

Prostredníctvom Google Ads môžeme zobrazovať reklamy vo vyhľadávaní Google, grafické a textové reklamy v tzv. obsahovej sieti, čo je sieť partnerských mediálnych webov zapojených do systému Google AdSense, na sociálnej sieti YouTube, e-mailovej službe Gmail a používateľom aplikácií, ktoré fungujú na mobilnom operačnom systéme Android.

Facebook Ads

Vďaka reklamnému systému Facebook Ads dokážeme zasiahnuť používateľov sociálnych sietí Facebook, Instagram a očakávame v budúcnosti aj možnosť cielenia na používateľov aplikácie WhatsApp.

Sklik

Pomocou nástroja Sklik zobrazíme reklamu používateľom vyhľadávača Seznam v Českej republike. Tento vyhľadávač stále drží vysoký podiel vyhľadávaní v populácií nad 35 rokov. 

Bing Ads

Vďaka Bing Ads vidia vašu reklamu používatelia, ktorí vyhľadávajú cez vyhľadávač Bing. Zaujímavý trhový podiel má tento vyhľadávač najmä v Rakúsku, Nemecku a Anglicku. 

LinkedIn Ads

LinkedIn je profesná sociálna sieť, kde sa koncentruje bonitná skupina používateľov internetu. Reklama v tomto systéme je však oproti iným možnostiam veľmi drahá.

Apple Search Ads

Máte aplikáciu umiestnenú v AppStore a chcete získať nových používateľov? Práve reklamný systém Apple Search Ads vám pomôže spropagovať aplikáciu medzi používateľmi priamo v AppStore.

Náklady na PPC kampane sú rozdelené do 2 častí:

Náklady na kredit do reklamných systémov – Tieto peniaze zaplatíme reklamným systémom ako odmenu za zobrazovanie reklám na platformách, ktoré zastrešujú.

Náklady na prácu PPC špecialistu, ktorý spravuje PPC kampane a je zodpovedný za ich správne fungovanie, cielenie a výkonnosť.

Oba tieto náklady sa počítajú pre každého klienta individuálne na základe stanovených cieľov, definovanej cieľovej skupiny a finančných možností klienta. Pre zaslanie cenovej kalkulácie nás prosím neváhajte kontaktovať. Cena sa počas roka môže líšiť podľa sezónnosti alebo časovej náročnosti spravovania a optimalizácie PPC kampaní našimi PPC špecialistami.

PPC kampane sa vyznačujú tým, že dokážu prinášať návštevníkov na web už po niekoľkých minútach od ich spustenia. Trvá však istý čas, kým sa dosiahne očakávaný výnos z týchto kampaní. Ten je závislý najmä od komplexnosti kampaní, potrebných dát, na základe ktorých môžeme kampane optimalizovať a nákupného cyklu zákazníkov. Len veľmi malá skupina používateľov sa rozhodne ku konverzii okamžite po kliknutí na reklamu. Vo väčšine prípadov prejde používateľ niekoľkými marketingovými kanálmi, kým sa rozhodne nakúpiť. Priemerná doba dosiahnutia výnosu z PPC kampaní však trvá 2-3 mesiace. 

V prípade PPC kampaní nie sme limitovaní geografickými podmienkami a dokážeme spustiť kampane takmer v ktorejkoľvek krajine sveta, kde sú prevádzkované reklamné systémy. Reklamy a analýzy kľúčových slov si navrhujeme interne v slovenčine, češtine a angličtine. Pre preklad kampaní do iných jazykov využívame partnerskú prekladateľskú agentúru Translata alebo overených lokálnych špecialistov.

Pre spustenie PPC kampaní využívame samotné reklamné systémy. Pre ich vyhodnocovanie je najčastejším analytickým nástrojom Google Analytics a analytické reporty reklamných systémov. Tieto dáta spájame prostredníctvom nástroja Google Data Studio, z ktorého generujeme aj pravidelné reporty pre našich klientov. Okrem toho pracujeme aj s nástrojom na správu produktového feedu Mergado, ktorého sme certifikovaným partnerom. Pre analýzu konkurencie využívame kombináciu nástrojov MarketingMiner, Ahrefs a Facebook Ad Library. Pre automatizované generovanie veľkého množstva produktových reklám a ich automatizovanú optimalizáciu pracujeme s nástrojom PPC Bee. Pre kvalitatívne vyhodnotenie UX dát z pristávacích stránok pracujeme s nástrojmi HotJar a Smartlook. 

Naši klienti nie sú na spoluprácu s nami nijako viazaní. Pokiaľ sa rozhodnú spoluprácu ukončiť z akéhokoľvek dôvodu, môžu tak spraviť do 10. dňa v mesiaci, pričom sa bude účtovať alikvotná čiastka podľa počtu využitých dní. V prípade oznámenia o ukončení spolupráce po 10. dni v mesiaci bude účtovaná celá suma za správu PPC kampaní bez ohľadu na to, či po zvyšok mesiaca bude klient využívať naše služby, alebo nie. V prípade prevedenia správy PPC kampaní na inú agentúru alebo na interný marketingový tím, ponúkame plnú súčinnosť, aby nedošlo k ohrozeniu fungovania kampaní alebo ich výpadku. 

palma na ostrove

Chcete začať zarábať na PPC kampaniach?

Dajte nám o sebe vedieť, o zvyšok sa už postaráme my.

Glidy-kontakt
Na zlepšenie našich služieb používame cookies.
O ich používaní a možnostiach nastavenia sa informujte v časti Spracovanie osobných údajov.